Disodium Edta

V naší databázi se nachází 4064 produktů s touto složkou.

Funkce:

  • Pleti identické složky - přirozeně se nacházejí v pleti nebo připomínají chování složek v pleti
  • Pufrační složky - udržují správnou rovnováhu kyselosti/zásaditosti produktu
  • Chelatující složky - zachycují ionty kovů z produktu a stabilizují složení
  • Regulátory viskozity - udržují stabilitu složení, vzhledu a textury produktu

Škodlivost EWG:

Nízke riziko

Popis složky:

Co to je a co dělá: Pomáhá zvyšovat stabilitu kosmetických receptur, usnadňuje konzervačním látkám vykonávat svou práci a používá se také jako potravinová přísada.

Vedlejší účinky: Tato složka je bezpečná, v koncentracích, ve kterých se může používat v kosmetice (do 0,85 %), není kožním senzibilátorem ani karcinogenem; neproniká přes kůži.