Ochrana osobních údajů

nazov
meno
Lakrem

Zásady ochrany osobních údajů


Zásady ochrany osobních údajů se považují za splnění informační povinnosti provozovatele – společnosti Monumental sro, se sídlem Nitrianska 3, 821 08 Bratislava, IČO: 444258771, DIČ: SK2022693277, ve vztahu k dotčeným osobám ve smyslu čl. 13 Všeobecného nařízení o ochraně údajů (GDPR).

Účelem internetové stránky www.lakrem.sk je umožnit Vám a ostatním uživatelům zveřejnit a rozšířit na internetu svůj názor a zkušenosti, komunikovat a diskutovat v uživatelském fóru, nabídnout relevantní komerční informace.

1. Osobní údaje, které o Vás zpracováváme

1.1 Registrační a profilové údaje

Při Vaší registraci na naší internetové stránce od Vás budeme požadovat Vaše přihlašovací jméno, heslo, emailovou adresu, rok narození a informace o Vaší pleti. Poskytnutí těchto údajů je nezbytné pro plné poskytování služeb na internetových stránkách. I bez registrace, tj. poskytnutí těchto údajů si však můžete internetovou stránku prohlížet, nemůžete ale využívat všech služeb na internetových stránkách, které nabízíme, zejména nemůžete přispívat do fóra, zapojit se do soutěží, vytvářet a zveřejňovat vlastní obsah.

Při používání Internetové stránky si ve svém profilu, který Vám registrací vytvoříme, můžete uvést následující údaje: uživatelské jméno, e-mail, heslo, datum narození, fotografii, krátké představení, typ pleti a problém pleti.

1.2 Údaje v příspěvcích

Další údaje můžete, ale nemusíte, poskytnout je zveřejněním na internetové stránce v diskusích, komentářích a recenzích. Některé z údajů ve Vašich příspěvcích mohou mít charakter osobního údaje, proto prosím berte na vědomí riziko jejich zneužití v případě, že se rozhodnete je zveřejnit na internetové stránce.

Vzhledem k povaze internetu neneseme odpovědnost za bezpečnost nebo ochranu údajů, které zveřejňujete na Internetové stránce.

1.3 Uživatelské údaje

I při běžném prohlížení naší internetové stránky bez registrace a/nebo přihlášení shromažďujeme různé technické informace od návštěvníků, které se automaticky zaznamenají pomocí různých nástrojů, jako například. cookies, atp. Informace, které shromažďujeme prostřednictvím naší internetové stránky, zahrnují zejména:
 • prohlížeč, který používáte,
 • internetovou adresu, ze které jste se připojil/a na naši Internetovou stránku,
 • operační systém Vašeho zařízení (počítače, mobilního telefonu, tabletu apod.),
 • údaje o používání naší internetové stránky
Tyto údaje jsou pro nás technicky nutné, abychom Vám mohli naši internetovou stránku zobrazovat, zajistit její stabilitu a bezpečnost a přizpůsobit její obsah Vašim aktuálním potřebám.

Pro anonymní měření návštěvnosti Naší Internetové stránky používáme standardní řešení:

2. Účel zpracování osobních údajů

2.1 Poskytování služby

Údaje, které nám poskytnete, zpracováváme primárně za účelem poskytování samotné služby na internetové stránce na základě článku. Čl. 1 písm. b) GDPR, což zahrnuje zejména:
 • umožnění Vaší komunikace na internetové stránce s ostatními uživateli a jejího plnohodnotného používání,
 • založení, vedení a správa Vašeho profilu na internetové stránce
 • informování o aktivitě na internetové stránce, která se Vás týká (např. odpověď na otázku)
 • zapojení se do soutěží

2.2 Vylepšování internetové stránky

Vaše údaje využíváme na základě článku. Čl. 1 písm. f) GDPR (tj. oprávněný zájem provozovatele) také pro následující účely:
 • zlepšování designu internetové stránky a optimalizaci jejího obsahu, funkcí a služeb, které poskytuje,
 • informování o našich nových službách,
 • informování o změnách na internetové stránce, podmínek jejího používání
 • prosazení Našich podmínek používání Internetové stránky a odhalování jejich porušení,
 • zjištění, zabránění nebo řešení podvodu a jiného protiprávního jednání na Internetové stránce, včetně použití pro účely vyšetřování a stíhání příslušnými orgány.
Do Vaší schránky na internetové stránce Vám proto budeme posílat novinky a oznámení ohledně fungování a aktualizace Internetové stránky i oznámení související s Vaším používáním internetové stránky.

2.3 Marketing

Součástí naší Internetové stránky jsou také reklamní nabídky od třetích osob. Jelikož máme oprávněný zájem poskytovat takové reklamy, které jsou pro Vás relevantní, zajímavé a osobní, Vaše údaje využíváme na základě čl. Čl. 1 písm. f) GDPR (tj. oprávněný zájem provozovatele) také pro následující účely:
 • monitorování aktivity během používání internetové stránky,
 • průzkum chování na internetových stránkách
 • zobrazování cílené reklamy, nabídek a jiné marketingové komunikace a její případné zasílání do poštovní schránky na internetové stránce,
 • měření a vyhodnocování efektivity reklamy.

Abychom mohli zobrazovat reklamu, musíme být součástí oficiálních reklamních sítí. Jedná se o seriózní partnery, kteří mají pouze informace o Vašem prohlížeči (tj. nevědí kdo jste jako fyzická osoba) a jsou pod mezinárodním drobnohledem. Jedná se o tyto společnosti (uvádíme také nástroje pro vypnutí personalizované reklamy): Svá nastavení pro všechny ostatní reklamní sítě, i ty, které na Lakrem nenajdete, si umíte prohlédnout na stránce YourOnlineChoices .
Dodatečné údaje pro marketingové účely
Pokud na určitou funkci budou zapotřebí další údaje (např. pro zasílání newsletteru e-mailem nebo pro marketingové účely), předem Vás požádáme o výslovný souhlas na základě čl. Čl. 1 písm. a) GDPR (tj. souhlas subjektu údajů se zpracováním osobních údajů). Pokud ses přihlásil/a k odběru a zasílání reklamy, nabídek a jiné marketingové komunikace na Vaši emailovou adresu; v každém takovém emailu budete mít zároveň možnost odhlásit se z odběru odebírání newsletteru.

2.4 Účast v reklamní aktivitě

V případě, že se zapojíte do reklamní aktivity nabízené na naší internetové stránce, zpracováváme Vaše osobní údaje pro následující účely:
 • Soutěž - účast v soutěži, vyhodnocení výsledků soutěže a doručení výhry výherkyni,
 • Testování produktů – doručení testovacího výrobku, komunikace ohledně způsobu testování a zveřejňování zkušeností na naší Internetové stránce,

3. Jak dlouho údaje uchováváme

Vaše údaje uvedené ve Vašem profilu budou zpracovávány po dobu trvání Vaší registrace na naší internetové stránce. Berete na vědomí, že pro případné důkazní účely si uchováváme zálohovanou kopii Vašich údajů v našem systému (není viditelná pro veřejnost) ještě po dobu 2 let od skončení registrace. Zpracovávání údajů, které jsi uvedl ve Vašem profilu, můžeš kdykoli ukončit, a to tak, že to bude mít za následek zrušení Vaší registrace a výmaz těchto osobních údajů. Texty Vašich příspěvků zůstávají na naší Internetové stránce, jelikož je to podstata celé služby, kterou poskytujeme. Po dobu trvání Vaší registrace máte však možnost odstranit Vaše příspěvky ze zobrazování na naší internetové stránce.

4. Poskytování a zveřejňování údajů

Tvé osobní údaje zpracováváme také prostřednictvím zprostředkovatelů, kterými jsou zejména osoby poskytující služby:
 • Webhostingu
 • správy obsahu Internetové stránky,
 • vývoje internetové stránky
 • vyhodnocování návštěvnosti a využívání funkcí Internetové stránky
 • zajišťující doručení výhry, zboží (kurýrské služby)
Vzhledem k tomu, že úroveň ochrany osobních údajů v rámci členských států EU byla harmonizována přijetím GDPR, Vaše osobní údaje budou v případě takového přenosu přiměřeně chráněny

5. Bezpečnost

Zavazujeme se řádně uchovávat veškeré osobní a jiné údaje, které jste nám poskytli, a to v souladu s nejvyššími bezpečnostními standardy. Se všemi údaji budeme zacházet podle pravidel uvedených v těchto Zásadách.

Máme několik úrovní zabezpečení naší internetové stránky. Zavedli jsme softwarové zabezpečení ve formě šifrování všech osobních údajů a využíváme služeb předních poskytovatelů hostingových služeb, které realizují hardwareové zabezpečení Vašich osobních údajů před neoprávněným přístupem.

Nicméně, i přes naši snahu, žádný systém neposkytuje úplnou záruku, že nikdy nedojde k neoprávněnému přístupu k Vašim osobním údajům a Vaše používání této internetové stránky znamená, že jste ochotni přijmout toto riziko.

Odkazy na jiné stránky

Naše internetová stránka může obsahovat odkazy na webové stránky provozované třetími stranami. Nejsme zodpovědní za informace na těchto stránkách, ani za služby nebo výrobky, které nabízejí. Používání těchto webových stránek, včetně poskytování osobních údajů, je na Vaše vlastní riziko. Doporučujeme proto, abyste si zkontrolovali pravidla ochrany osobních údajů (a případně i další podmínky) těchto webových stránek ještě před jejich prvním použitím.

6. Vaše práva a možnosti

V souvislosti s osobními údaji, které o Vás zpracováváme, máte níže uvedená práva a možnosti.

Můžete nás požádat o potvrzení o tom, zda Vaše osobní údaje zpracováváme, a pokud tomu tak je, máš právo získat přístup k těmto údajům a informace o podmínkách jejich zpracování. Tyto informace Vám poskytneme zpravidla do jednoho měsíce ode dne, kdy nás o to požádáte.

Vybrané údaje na naší internetové stránce můžete kdykoliv aktualizovat nebo opravit ve Vašem profilu v části „Profil“. Pokud máte problém s aktualizací Vašich údajů, kontaktujte nás.

Máte-li problém s doplněním nebo vymazáním Vašich údajů nebo chcete-li, abychom omezili zpracování Vašich údajů nebo je vymazali, kontaktujte nás.

Můžete vznést námitky vůči zpracování Vašich údajů, včetně údajů zpracovávaných pro účely přímého marketingu. V případě námitky přestaneme Vaše údaje používat, pokud nebude daný oprávněný důvod k jejich dalšímu zpracování.

Reklamní nabídky a oznámení Vám budeme zasílat na Vaši emailovou adresu pouze v případě, že jste s tím souhlasil; pokud je již dostávat nechcete, můžete se z odběru kdykoli jednoduše odhlásit.

Pokud chcete některou z uvedených možností využít, případně máte další dotazy, kontaktujte nás na adrese info@lakrem.cz

Pokud máte pocit, že jsme porušili právní předpisy na ochranu osobních údajů, můžete podat stížnost Kontrolnímu úřadu, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů ČR ( www.dataprotection.gov.sk ).

7. Změna Zásad ochrany osobních údajů

Tyto zásady ochrany osobních údajů můžeme čas od času změnit (zejména v případě právních nebo technologických změn, nebo pokud jsme přidali nové funkce internetové stránky nebo změnili stávající).

O změně těchto zásad ochrany osobních údajů Vás budeme informovat zasláním oznámení do Vaší poštovní schránky na internetové stránce.

Nejnovější a aktuální verze zásad ochrany osobních údajů bude vždy zveřejněna na internetové stránce, is datem její účinnosti. Používáním naší internetové stránky po datu účinnosti takových změn máme za to, že jste se seznámili se změnou zásad ochrany osobních údajů as jejich aktuální verzí platnou v době používání internetové stránky.

Poslední revize: 30.07.2021

Máte-li jakékoli dotazy týkající se těchto Zásad ochrany osobních údajů, prosím, kontaktujte nás na info@lakrem.cz
name

Lakrem

Zavřít